ห้องประชุมสัมมนา

ห้องประชุมสัมมนา

สามารถรองรับการจัดการประชุมสัมมนา งานเลี้ยง งานสังสรรค์ ขนาด 200 ท่าน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมงานมืออาชีพ

Seminar Room

The mid-size of seminar room is the perfect for seminar, conference and party with modern technology equipment and professional teamwork. This room will seat up to 200 people.